Kosten

Movi Advocatuur werkt zowel op basis van uurtarief als op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Indien uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens liggen, hebt u recht op een toevoeging. In dat geval betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de kosten voor uw advocaat. Wel bent u altijd een eigen bijdrage verschuldigd. De kosten in geval van een procedure, zoals griffierechten en kosten in verband met de voor de procedure benodigde uittreksels vallen niet onder het bereik van een toevoeging en komen derhalve voor uw eigen rekening. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtsbijstand.nl.

gefinancierde rechtsbijstand toevoeging

Indien u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, kunnen wij u bijstaan op basis van een per zaak nader overeen te komen uurtarief. Dit uurtarief is exclusief BTW, kantoorkosten, eventuele kosten van de Rechtbank, deurwaarderskosten en legeskosten.

In het geval van een rechtsbijstandverzekering kan het zo zijn dat Personen- en Familierecht niet onder de dekking valt.

Neem vrijblijvend contact op met ons over uw vragen over kinderalimentatie, partneralimentatie, mediation of echtscheiding. Wij helpen u graag.