Mediation

Wilt u een procedure voorkomen?
Kies dan voor bemiddeling via een Mediator.

Door middel van een mediator kunt u in goed overleg uw scheiding of familiegeschil regelen. Movi Advocatuur is zelf niet gespecialiseerd in mediation. Er kan echter worden doorverwezen naar mevrouw mr. E. Koene, verbonden aan Wandelbos mediation. Dit mediationkantoor is gevestigd in hetzelfde pand als Movi Advocatuur. Bij Wandelbos mediation bent u aan het goede adres voor een neutrale en onpartijdige begeleiding van A tot Z.

Mediation Overlegscheiding

Rol van de scheidingsmediator

Onder begeleiding van een mediator kunt u in overleg met uw partner tot een oplossing komen die voor alle partijen aanvaardbaar is. Zeker als u kinderen heeft, is het belangrijk dat u heldere afspraken maakt. Mediation is neutraal en onpartijdig. De scheidingsmediator zal geen standpunt innemen en zal ook geen beslissing nemen over het conflict.
De scheidingsmediator begeleidt tijdens een aantal bijeenkomsten de communicatie tussen u en uw partner. De mediator bespreekt samen met u en uw partner de achtergrond van het conflict en helpt u naar elkaar te luisteren. Tevens geeft de scheidingsmediator u de benodigde informatie over alle aspecten van de echtscheiding die voor u van belang zijn. Vervolgens kunt u dan, onder begeleiding van de mediator, komen tot afspraken, die voor u worden vastgelegd in een convenant en indien van toepassing in het ouderschapsplan. Hierna kan vanuit de mediator desgewenst een verwijzing plaatsvinden naar Movi Advocatuur. De afspraken in het bij de mediator ondertekende convenant (en eventuele ouderschapsplan) kunnen vervolgens met tussenkomst van mevrouw mr. M. Kolsteren-van Heijst door de Rechter worden bekrachtigd.