Rechtsgebieden

Movi Advocatuur is deskundig op het gebied van het familierecht. Wij helpen u met uw echtscheiding.

Omgangsregeling kinderenEmotie, persoonlijke en financiële doelstellingen

De meeste cliënten ervaren familierecht procedures als moeilijk en emotioneel. In deze vaak lastige procedures staan wij als familierecht advocaat u graag terzijde. Wij weten waarop u recht heeft, waar de kansen liggen en hoe een rechter naar uw zaak zal kijken.

Bij personen- en familierecht staan financiële doelstellingen soms lijnrecht tegenover emotie. Goede juridische bijstand en advies door een advocaat zijn noodzakelijk bij zaken zoals kinderalimentatie, partneralimentatie, omgangsregelingen, gezag over kinderen en echtscheidingen.

Wij bieden u een zakelijke, deskundige en oplossingsgerichte aanpak en koppelen dit aan een persoonlijke benadering. Wij snappen goed wat de impact is van een scheiding of een andere familierechtelijke kwestie en helpen u meer grip op de zaak te krijgen.

Echtscheiding of verbreking partnerschap/samenleving

Echtscheiding of een verbreking partnerschap/samenleving is naast het fysiek uit elkaar gaan van partijen, vooral het scheiden van vermogens. Dit is vaak een heel ingrijpend gebeuren, want wie blijft in de woning achter en wie verlaat de woning: de man, de vrouw of moet de woning soms verkocht worden? Hoe zit het met bankrekeningen, de gezamenlijke inboedel en hoe is de verdeling? Als familierecht advocaat kunnen wij u hierin als geen ander bijstaan. U kunt ook kiezen mediation. Movi Advocatuur is daarin niet gespecialiseerd maar is graag bereid u zo nodig te verwijzen naar het eveneens in ons pand gevestigde kantoor Wandelbos mediation.

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van de meest verdienende partner (of degene die het meeste vermogen heeft) aan de minst verdienende partner (of degene die het minste vermogen heeft). Dit betreft zowel kinderalimentatie (een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen) als partneralimentatie (een bijdrage in het levensonderhoud van de ex-partner). Wij berekenen de alimentatie en wij zorgen ervoor dat u bij een geschil omtrent alimentatie tot een zo goed mogelijke oplossing komt.

Als het alleen een achterstand met betrekking tot de alimentatie betreft omdat de wederpartij niet betaalt, dan kunt u zich ook wenden tot het LBIO.

Omgangsregelingen

Naast alimentatie, bestaat over omgangsregelingen vaak de meeste onenigheid tussen (ex) partners. De een pleit voor meer contact met zijn kind(eren), terwijl de ander juist wil dat de ex-partner zo min mogelijk contact heeft, want er wordt bijvoorbeeld geen alimentatie betaald.

Wat is goed voor de kinderen, wat is in hun belang? Belangrijke vragen die de rechter in dit geval zal stellen en die bij de procedure beantwoord moeten worden. Wij zorgen ervoor dat u in de moeilijke momenten de juiste beslissingen neemt en goed beslagen ten ijs deze vragen kunt beantwoorden.

Naast deze zaken kunt u bij ons ook terecht voor onder andere:

Kinderalimentatie Partneralimentatie

  • verdeling gemeenschap van goederen
  • afwikkeling huwelijksvermogensrecht
  • boedelscheiding
  • ouderschapsplan
  • wijziging of verkrijging gezag
  • adoptie
  • ondertoezichtstelling
  • uithuisplaatsing
  • erkenning/ontkenning vaderschap

Goede juridische bijstand vereist maatwerk

Geen zaak en geen cliënt zijn hetzelfde, in iedere zaak spelen weer andere problemen. Onze taak als familierecht advocaat is om u als een juridische gids hierin te begeleiden.
Neem vrijblijvend contact met ons op.